Onderzoek

We hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Zelf Plannen bij adolescenten met ADHD. Er zijn 185 adolescenten behandeld door meer dan zestig getrainde behandelaren. De adolescenten werden gerandomiseerd over ofwel het behandelprogramma Zelf Plannen ofwel de controleconditie waarbij ze geen planningsvaardigheden kregen aangeleerd (Zelf Oplossingen Bedenken).

Voorafgaand aan de behandeling, na afloop van de behandeling en drie maanden na afloop van de behandeling  en een jaar na afloop van de behandeling werden metingen gedaan om het effect van de behandelingen in kaart te kunnen brengen.

Er werd op vijf verschillende domeinen gemeten:

  1. ADHD en planningsvaardigheden gerapporteerd door ouders,
  2. Planning gemeten met neuropsychologische taken,
  3. Comorbiditeit,
  4. School, huiswerk en ruzie thuis, en
  5. ADHD en planningsvaardigheden gerapporteerd door de docent.

Het onderzoek laat zien dat de behandeling een positief effect heeft op al deze domeinen. Bovendien zien wij dat er een grote interesse is voor een dergelijke training vanuit ggz-instellingen, de ouders van adolescenten met ADHD en de adolescenten met ADHD zelf.
Het aantal adolescenten dat de behandeling niet afrondt is heel laag.

Bianca promoveert op 15 april 2016 op dit onderzoek.

Hoe plan ik mijn huiswerk is tot stand gekomen door de ervaring en kennis die wij hebben opgedaan tijdens het onderzoek naar Zelf Plannen. Aangezien de training een positief effect heeft bij een lastige doelgroep (jongeren met ADHD die meer moeite hebben met vooruit werken, concentratie en organiseren dan hun leeftijdgenoten zonder diagnose), menen wij dat veel jongeren geholpen kunnen worden middels deze training.